Senior Ontwerper Openbare Ruimte – Eminent Groep – Oosterhout

Eminent Groep

Je houdt je bezig met de opgaven voor de openbare ruimte in de stad en vertegenwoordigt de gemeente bij ontwikkelingen in het vakgebied;Je hebt ervaring met complexe opgaven zowel in de stedelijke omgeving als in het buitengebied;Je stelt randvoorwaarden en uitgangspunten op en draagt bij aan het formuleren van ruimtelijke visies;Je adviseert vanuit jouw vakgebied op beleid- en bestemmingsplannen en bent betrokken bij ruimtelijke studies;Je begeleidt en adviseert bij ruimtelijke projecten en initiatieven, van ontwerp tot uitvoering;Je bent een spin in het web en brengt diverse disciplines (intern en extern) en belanghebbenden samen richting een oplossing, vertaalt dit in ontwerpen en levert een bijdrage voor de bestuurlijke besluitvorming;Je grijpt kansen aan die Oosterhout duurzamer, klimaatadaptiever en biodiverser maken.

Lees hier meer